Kod nas je kvalitet na prvom mestu. Uverite se i sami, pomoæi æemo Vam da na pravi naèin postanete deo IT sveta. Unapredite Vaše poslovanje uz pomoæ naših IT rešenja. Nudimo Vam širok spektar usluga iz IT oblasti kojima æete ubrzati, olakšati i osigurati svoje poslovanje.
Obezbedili smo Vam moguænost da licencirate softver koji koristite bez obzira na velièinu Vaše kompanije i delatnost kojom se bavite. Obezbedite sebi stabilnu osnovu za rad uz pomoæ Microsoft softverskih rešenja i naših IT struènjaka. Posvetiæemo se Vašem naèinu poslovanja i na osnovu vaših potreba pomoæi æemo Vam da pravilno odluèite kako treba da izgleda softversko okruženje u Vašoj kompaniji.

Pored najèešæe licenciranog Microsoft programa nudimo Vam i licence za sav prateæi kancelarijski softver.

Ako se bavite dizajnom i projektovanjem, u moguænosti smo da Vam ponudimo alate iz AutoDesk i Adobe programa.

Za profesionalce u oblasti muzike u ponudi imamo alate za muzièke studije, specijalizovane za snimanje i obradu zvuka.
LicenciranjePrvi korak pri legalizaciji softvera je da odaberete softver koji Vam je potreban i pravi naèin da ga licencirate. Pozovite nas da Vam pomognemo da donesete najbolju odluku, pomoæi æemo Vam pri izboru našim savetima zasnovanim na iskustvu u dosadašnjem licenciranju.

Implementacija Naši IT struènjaci su Vam na raspolaganju pri procesu implementacije legalnog softvera. Implemetaciju æemo uraditi na osnovu prethodno definisanog plana kako bi proces trajao što kraæe i dao najbolje rezultate.

Podrška Nudimo Vam telefonsku i on-site podršku za licencirani softver kako bi Vam pomogli da izbegnete probleme u svakodnevom radu i maksimalno se posvetite konkretnim obavezama, a ne alatima koji treba da Vam olakšaju svakodnevne operacije.